Mikrobiografier

Jack Adams-Ray, professor i kirurgi
Viking Björk, professor i thoraxkirurgi
Hjördis Björvell, professor i omvårdnadsvetenskap
Birger och Margareta Blombäck, professorer i koagulationsforskning
Clarence Blomquist, docent i medicinsk etik
Anders Brahme, professor i strålningsfysik
Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning
Marc Bygdeman, professor i obstetrik och gynekologi
Clarence Crafoord, professor i thoraxkirurgi
Börje Cronholm, professor i psykiatri
Tore Curstedt, docent i medicinsk och fysiologisk kemi
Egon Diczfalusy, professor i reproduktionsendokrinologi
Theodor Ehrenpreis, docent, överläkare i barnkirurgi
Jerzy Einhorn, professor i radioterapi
Nina Einhorn, docent i radioterapi
Anders Ekbom, professor i epidemiologi
Nils Olof Ericsson, professor i barnurologi
Ulf de Faire, professor i kardiovaskulär epidemiologi
Lars-Ove Farnebo, professor i kirurgi
Christina Forsberg, programdirektör för sjuksköterskeprogrammet
Sixten Franzén, professor
Siv Fridén, förvaltningsekonom, sjukhusdirektör
Carl Gemzell, professor i gynekologi och obstetrik
Gustav Giertz, professor i urologi
TorstenGordh, professor i anestesiologi
P-O Granberg, professor
Torgny Greitz, professor i neuroradiologi
Kerstin Hagenfeldt, professor
Kerstin Hall, professor i endokrinologi
Carl-Axel Hamberger, professor i oto- rhino- laryngologi
Göran Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning
Sven Hellerström, professor i dermatologi och venereologi
John Hellström, professor i kirurgi
Gunnar Inghe, professor i socialmedicin
S. G. O. Johansson, professor i klinisk immunologi
Gösta Karpe, Klinikchef ögonkliniken
Sten Kistner, docent i medicin
Erik Kugelberg, professor i neurologi
Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, särskilt neonatologi
Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi
Lars Leksell, professor i neurokirurgi
John Lind, professor i pediatrik
Sten Lindahl, professor i anestesiologi och intensivvård
Jan Lindsten, professor i medicinsk genetik
Arne Ljungqvist, professor i patologi
Bo Lundell, docent i pediatrik
Erik Lysholm, professor i medicinsk radiologi
Edgar Mannheimer, professor i pediatrik
Gunnar Nylander, professor i kirurgi
Bengt Pernow, professor i klinisk fysiologi
Hans Ringertz, professor i diagnostisk radiologi
Martin Ritzén, professor i utvecklingsendokrinologi
Bengt Robertsson, adjungerad professor i patologi
Ulf Rudhe, professor i diagnostisk radiologi
Lars Rydén, professor i kardiologi
Sven Ivar Seldinger, docent i röntgendiagnostik
Åke Senning, professor i thoraxkirurgi
Rolf Sievert, professor i radiofysik
Nanna Svartz, professor i medicin
Jesper Swedenborg, professor i kärlkirurgi
Lars Terenius, professor i experimentell alkohol- och narkotikaforskning
Bo Thorell, professor i patologi
John Wahren, professor i klinisk fysiologi
Arvid Wallgren, professor i pediatrik
Ann-Marie Widström, docent i perinatal omvårdnad
Åke Wilton, professor i patologi
Rolf Zetterström, professor i pediatrik
Marie Åsberg, professor i psykiatri