Karolinska sjukhusets historia
KS-fullFoto: Veijo Mehtonen    
På denna hemsida publiceras bilder, filmer och texter om ”gamla” Karolinska Sjukhuset som nu stängts och ersatts av NKS (Nya Karolinska Sjukhuset). Arbetet går nu in i en slutfas, men ännu finns plats för fler bidrag.

Sänd verksamhetsbeskrivningar, minnen, anekdoter och andra texter till Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se eller Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Vill du ladda ner hela materialet? Klicka på länken Hela Wikiks

English website info press here.

Vill du se Filmen om KS (ca 12 min)? Klicka här.
The film about Karolinska Hospital with english subtitles. Press here.
För en kort trailer om boken klicka här!
Boken finns i internetbokhandeln. Googla bokens namn.

Björn Wiklund, bjorn.t.wiklund@gmail.com, är redaktör för hemsidan.