Karolinska sjukhusets historia
KS-fullFoto: Veijo Mehtonen    
På denna hemsida publiceras bilder, filmer och texter om ”gamla” Karolinska Sjukhuset.

Projektet utförs av WikiKS-gruppen, som startade sitt arbete 2015.
Arbetet befinner sig i en slutfas, men det finns plats för fler bidrag.
Sänd verksamhetsbeskrivningar, minnen, anekdoter och andra texter till Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se eller Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Vill du se Filmen om KS (ca 12 min)? Klicka här.

English website info press here.
The film about Karolinska Hospital with english subtitles. Press here.

Björn Wiklund, bjorn.t.wiklund@gmail.com, är redaktör för hemsidan.

Vill du ladda ner hela materialet? Klicka på länken Hela Wikiks