Karolinska sjukhusets historia
KS-fullFoto: Veijo Mehtonen    

På denna hemsida publiceras bilder, filmer och texter om ”gamla” Karolinska Sjukhuset innan det nu stängs och ersätts av NKS (Nya Karolinska Sjukhuset).

Hjälp oss att göra dokumentationen så fullständig som möjligt. Se förslag till höger.

Sänd verksamhetsbeskrivningar, minnen, anekdoter och andra texter till Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se eller Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Bildmaterial, foton och fotoobjekt till Håkan Eriksson, hakan.eriksson@ki.se

Björn Wiklund, bjorn.t.wiklund@gmail.com, är redaktör för hemsidan.