Mikrobiografier över KS-profiler

Adams-Ray, Jack professor i kirurgi
Arnér, Staffan docent i anestesiologi
Bergh, Jonas professor i onkologi
Birke, Gunnar professor i internmedicin
Björck, Gunnil operationsöversköterska
Björk, Viking professor i thoraxkirurgi
Björvell, Hjördis professor i omvårdnadsvetenskap
Blombäck, Birger och Margareta professorer i koagulationsforskning
Blomquist, Clarence docent i medicinsk etik
Brahme, Anders professor i strålningsfysik
Brismar, Kerstin professor i diabetesforskning
Bygdeman, Marc professor i obstetrik och gynekologi
Bäckdahl, Martin professor i kirurgi
Böttiger, Lars Erik professor i medicin
Carlson, Lars A professor i medicin
Crafoord, Clarence professor i thoraxkirurgi
Cronholm, Börje professor i psykiatri
Curstedt, Tore docent i medicinsk och fysiologisk kemi
Diczfalusy, Egon professor i reproduktionsendokrinologi
Efendic, Suad professor i endokrinologi
Ehrenpreis, Theodor docent, överläkare i barnkirurgi
Einhorn, Jerzy professor i radioterapi
Einhorn, Nina docent i radioterapi
Ekbom, Anders professor i epidemiologi
Ericsson, Hans professor i bakteriologi
Ericsson, Nils Olof professor i barnurologi
Eriksson, Ejnar professor i idrottsmedicin
de Faire, Ulf professor i kardiovaskulär epidemiologi
Farnebo, Lars-Ove professor i kirurgi
Forsberg, Christina programdirektör för sjuksköterskeprogrammet
Franco-Cereceda, Anders professor i thoraxkirurgi
Franzén, Sixten professor
Fridén, Siv förvaltningsekonom, sjukhusdirektör
Gemzell, Carl professor i obstetrik och gynekologi
Giertz, Gustav professor i urologi
Gordh, Torsten professor i anestesiologi
Granberg, P-O professor
Greitz, Torgny professor i neuroradiologi
Hagenfeldt, Kerstin professor
Hall, Kerstin professor i endokrinologi
Hamberger, Carl-Axel professor i oto- rhino- laryngologi
Hansson, Göran professor i experimentell kardiovaskulär forskning
Hellerström, Sven professor i dermatologi och venereologi
Hellström, John professor i kirurgi
Henter, Jan-Inge professor i barnmedicin
Holm, Göran professor i medicin
Inghe, Gunnar professor i socialmedicin
Johansson, S. G. O. professor i klinisk immunologi
Kallner, Anders docent och överläkare i klinisk kemi
Karpe, Gösta Klinikchef ögonkliniken
Kistner, Sten docent i medicin
Kronvall, Göran professor i klinisk bakteriologi
Kugelberg, Erik professor i neurologi
Lagercrantz, Hugo professor i barnmedicin, särskilt neonatologi
Lagergren, Jesper professor i kirurgi
Lagergren, Pernilla professor i kirurgisk vårdvetenskap
Lagerlöf, Henrik professor i medicin
Landgren, Britt-Marie professor i obstetrik och gynekologi
Leksell, Lars professor i neurokirurgi
Liljedahl, Sten-Otto professor i kirurgi
Lind, John professor i pediatrik
Lindahl, Sten professor i anestesiologi och intensivvård
Lindblom, Annika professor i medicinsk genetik
Lindsten, Jan professor i medicinsk genetik
Ljungqvist, Arne professor i patologi
Ljungqvist, Olle professor i kirurgi
Luft, Rolf professor i endokrinologi
Lundell, Bo docent i pediatrik
Lysholm, Erik professor i medicinsk radiologi
Mannheimer, Edgar professor i pediatrik
Nordenström, Björn professor i radiologi
Nordenström, Jörgen professor i kirurgi
Nylander, Gunnar professor i kirurgi
Pernow, Bengt professor i klinisk fysiologi
Reizenstein, Peter professor i hematologi
Renström, Per professor i idrottsmedicin
Ringertz, Hans professor i diagnostisk radiologi
Ritzén, Martin professor i utvecklingsendokrinologi
Robertsson, Bengt adjungerad professor i patologi
Rudhe, Ulf professor i diagnostisk radiologi
Rydelius. Per-Anders professor i barn- och ungdomspsykiatri
Rydén, Lars professor i kardiologi
Rössner, Stephan professor i hälsoinriktad beteendeforskning
Sedvall, Göran professor i psykiatri
Seldinger, Sven Ivar docent i röntgendiagnostik
Senning, Åke professor i thoraxkirurgi
Sievert, Rolf professor i radiofysik
Svartz, Nanna professor i medicin
Swedenborg, Jesper professor i kärlkirurgi
Terenius, Lars professor i experimentell alkohol- och narkotikaforskning
Thorell, Bo professor i patologi
Wahren, John professor i klinisk fysiologi
Wallgren, Arne professor i pediatrik
Wersäll, Jan professor i öron- näs- och halssjukdomar
Widström, Ann-Marie docent i perinatal omvårdnad
Wilton, Åke professor i patologi
Zetterström, Rolf professor i pediatrik
Åhström, Lars överläkare i barnmedicin, särskilt barncancer
Åsberg, Marie professor i psykiatri
Östling, Karl docent i kirurgi