Fil Author
Visar alla inlägg av Björn Wiklund
Mikrobiografier över KS-profiler

Adams-Ray, Jack professor i kirurgi
Arnér, Staffan docent i anestesiologi
Bergh, Jonas professor i onkologi
Birke, Gunnar professor i internmedicin
Björck, Gunnil operationsöversköterska
Björk, Viking professor i thoraxkirurgi
Björvell, Hjördis professor i omvårdnadsvetenskap
Blombäck, Birger och Margareta professorer i koagulationsforskning
Blomquist, Clarence docent i medicinsk etik
Brahme, Anders professor i strålningsfysik
Brismar, Kerstin professor i diabetesforskning
Bygdeman, Marc professor i obstetrik och gynekologi
Bäckdahl, Martin professor i kirurgi
Böttiger, Lars Erik professor i medicin
Carlson, Lars A professor i medicin
Crafoord, Clarence professor i thoraxkirurgi
Cronholm, Börje professor i psykiatri
Curstedt, Tore docent i medicinsk och fysiologisk kemi
Diczfalusy, Egon professor i reproduktionsendokrinologi
Efendic, Suad professor i endokrinologi
Ehrenpreis, Theodor docent, överläkare i barnkirurgi
Einhorn, Jerzy professor i radioterapi
Einhorn, Nina docent i radioterapi
Ekbom, Anders professor i epidemiologi
Ericsson, Hans professor i bakteriologi
Ericsson, Nils Olof professor i barnurologi
Eriksson, Ejnar professor i idrottsmedicin
de Faire, Ulf professor i kardiovaskulär epidemiologi
Farnebo, Lars-Ove professor i kirurgi
Forsberg, Christina programdirektör för sjuksköterskeprogrammet
Franco-Cereceda, Anders professor i thoraxkirurgi
Franzén, Sixten professor
Fridén, Siv förvaltningsekonom, sjukhusdirektör
Gemzell, Carl professor i obstetrik och gynekologi
Giertz, Gustav professor i urologi
Gordh, Torsten professor i anestesiologi
Granberg, P-O professor
Greitz, Torgny professor i neuroradiologi
Hagenfeldt, Kerstin professor
Hall, Kerstin professor i endokrinologi
Hamberger, Carl-Axel professor i oto- rhino- laryngologi
Hansson, Göran professor i experimentell kardiovaskulär forskning
Hellerström, Sven professor i dermatologi och venereologi
Hellström, John professor i kirurgi
Henter, Jan-Inge professor i barnmedicin
Holm, Göran professor i medicin
Inghe, Gunnar professor i socialmedicin
Johansson, S. G. O. professor i klinisk immunologi
Kallner, Anders docent och överläkare i klinisk kemi
Karpe, Gösta Klinikchef ögonkliniken
Kistner, Sten docent i medicin
Kronvall, Göran professor i klinisk bakteriologi
Kugelberg, Erik professor i neurologi
Lagercrantz, Hugo professor i barnmedicin, särskilt neonatologi
Lagergren, Jesper professor i kirurgi
Lagergren, Pernilla professor i kirurgisk vårdvetenskap
Lagerlöf, Henrik professor i medicin
Landgren, Britt-Marie professor i obstetrik och gynekologi
Leksell, Lars professor i neurokirurgi
Liljedahl, Sten-Otto professor i kirurgi
Lind, John professor i pediatrik
Lindahl, Sten professor i anestesiologi och intensivvård
Lindblom, Annika professor i medicinsk genetik
Lindsten, Jan professor i medicinsk genetik
Ljungqvist, Arne professor i patologi
Ljungqvist, Olle professor i kirurgi
Luft, Rolf professor i endokrinologi
Lundell, Bo docent i pediatrik
Lysholm, Erik professor i medicinsk radiologi
Mannheimer, Edgar professor i pediatrik
Nordenskjöld, Magnus professor i klinisk genetik
Nordenström, Björn professor i radiologi
Nordenström, Jörgen professor i kirurgi
Nylander, Gunnar professor i kirurgi
Pernow, Bengt professor i klinisk fysiologi
Reizenstein, Peter professor i hematologi
Renström, Per professor i idrottsmedicin
Ringertz, Hans professor i diagnostisk radiologi
Ritzén, Martin professor i utvecklingsendokrinologi
Robertsson, Bengt adjungerad professor i patologi
Rudhe, Ulf professor i diagnostisk radiologi
Rydelius. Per-Anders professor i barn- och ungdomspsykiatri
Rydén, Lars professor i kardiologi
Rössner, Stephan professor i hälsoinriktad beteendeforskning
Sedvall, Göran professor i psykiatri
Seldinger, Sven Ivar docent i röntgendiagnostik
Senning, Åke professor i thoraxkirurgi
Sievert, Rolf professor i radiofysik
Svartz, Nanna professor i medicin
Swedenborg, Jesper professor i kärlkirurgi
Terenius, Lars professor i experimentell alkohol- och narkotikaforskning
Thorell, Bo professor i patologi
Wahren, John professor i klinisk fysiologi
Wallgren, Arne professor i pediatrik
Wersäll, Jan professor i öron- näs- och halssjukdomar
Widström, Ann-Marie docent i perinatal omvårdnad
Wilton, Åke professor i patologi
Zetterström, Rolf professor i pediatrik
Åhström, Lars överläkare i barnmedicin, särskilt barncancer
Åsberg, Marie professor i psykiatri
Östling, Karl docent i kirurgi

 

Filmer och bildspel

Jack Adams-Ray, professor i kirurgi 1964. 21 min

Barnkliniken. Bildspel 4 min 20 sek

Bildspel från KS-boken 1944 2 min 39 sek

Björk-AGA hjärt-lungmaskin2 min 15 sek

Margareta Blombäck, professor i koagulationsforskning. 6 min

Tore Curstedt, docent i klinisk kemi och Ulrika Ådén, professor i neonatologi. 8 min

Filmen om KS. 12 min

Finnålspunktion. Sixten Franzén. 5 min

Gustav Giertz om sin tid på KS. 7 min 30 sek

Torsten Gordh, professor i anestesiologi. 13 min

Kerstin Hagenfeldt och Kristina Gemzell-Danielsson, professorer i obestetrik och gynekologi, 6 min

John Hellström, professor i kirurgi 1958. 17 min

Implanterbar pacemaker. Utvecklad på KS. Åke Senning, Rune Elmqvist och Arne Larsson. 13 min

Intrathekal smärtlindring. Staffan Arnér och Berit Björkman. 10 min

Hugo Lagercrantz intervjuas om neonatalvården. 5 min

Jan Lindsten, professor i medicinsk genetik mm. 6 min

Op av förmaksmyxom. Viking Björk 2 min 45 sek

Verksamhet på KS tidigt 1940-tal. Ljudlös, men  mycket intressant, 13 min 30 sek

Rolf Luft berättar om diabetes. 11 min 27 sek

Rolf Luft berättar om sin uppväxt  6 min

Sven-Ivar Seldinger, överläkare i radiologi och Staffan Holmin, professor i radiologi. 7 min

Sjukhusets själ. Bildspel 2 min 54 sek

Nanna Svartz och Johan Askling, professorer i medicin och reumatologi. 7 min

Allt om WikiKS

Historien om WikiKS

WikiKS-gruppen. Klicka på namnet så visas en bild och kort CV.

Gunilla Bolinder
Imelda Helena Ek
Håkan Eriksson
Ingemar Ernberg
Göran Falkenberg
Bertil Hamberger
Jan Lindsten
Olof Ljungström
Daniel Normark
Torgny Svenberg
Björn Wiklund
English website info

Anekdoter och minnen

Hur finnålspunktion spreds från KS till Kalifornien
Carl-Axel Hamberger, professor i oto-rhino-laryngologi. Stephan Rössner
Minnen från anestesikliniken. Jan Eklund
Om rökare och icke-rökare. Björn Lagerholm,dermatolog. Stephan Rössner
Ett stapplande steg i dataålderns barndom. Jan Lindsten
John Hellström, professor i kirurgi. Sverker Westin
Minnen från odontologen. Carl Molin
Karolinadagarna. Populär personalvård.
Minnen från thoraxradiologen. Bertil Svane
Kirurgkursen Vt 1968. Lars-Ove Farnebo
Att leda ett universitetssjukhus. Marc Bygdeman, Siv Fridén och Jan Lindsten
Effektiv kirurgmottagning 1969. Hej vad det gick undan!. Björn Wiklund
Fyra år som sjukhusdirektör. Varför inte fler? Jan Lindsten
En sjukhusstad växer fram Radioreportage från 1940. 4 min 47 sek.
Rolf Luft berättar om sin uppväxt. Film 6 min 2 sek
Torsten Gordh söver Nils Linnman 1946. Radioreportage 4 min 33 sek
Sjukronorsreformen som ruskade om akutmottagningarna. Björn Wiklund
KS presenterar sig i annonsform 1996
Östlingnjure, Jan Lindsten
Gustaf Vs blåsstensoperation. Gunilla Bolinder
En operationssköterskas minnen från NBI. Florence Ahlström

Klinik- och verksamhetsskildringar

Anestesiologi
Apoteket på Karolinska
Barnendokrinologi
Barnintensiven
Barnkardiologi
Barnkirurgi
Barnkliniken vid KS som blev Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnonkologi
Barnpsykiatriska kliniken
Brännskadevården
Cytologi
ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation)
Endokrinologiska kliniken
Giftinformationscentralen
Hudkliniken
Idrottsmedicin
Infektionskliniken
Internmedicin, undervisningen
Kardiologi
Kirurgiska kliniken
Kirurgiundervisningen på KS
Klinisk farmakologi
Klinisk fysiologi
Klinisk genetik
Klinisk kemi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk undervisningsmottagning, KUM
Koagulationsverksamheten
Kuratorsverksamheten. Historik och minnesbilder
Kvinnokliniken
Kärlkirurgiska kliniken
Lekterapi
Magnus Huss’ klinik
Medicinkliniken och CMM
Medicinsk gastroenterologi
Neurokirurgi
Neurologi
Neuroradiologi
Njurmedicin och dialys
Njurmedicin, akutverksamhet
Norrbackainstitutet
Nuklearmedicin
Nyföddhetsvården
Omvårdnadsforskning
Omvårdnad. Första doktoranderna
Onkologi
Ortopedkliniken
Patologiska Centrallaboratoriet
Plastikkirurgi
Positronemissionstomografi (PET)
Psykiatri
Radiologi, diagnostisk
Reumatologi
Sjukhuskyrkan
Stereotaktisk strålbehandling i kroppen
Thoraxkirurgi
Thoraxradiologi
Traumaenheten
Urologi
Ögonkliniken
Öron- Näsa- Halskliniken

Forskningsutredningar på KS

Forskningssystemet på KS 1980 – 2000. Håkan Eriksson, Bertil Hamberger och Jan Lindsten
Nedan finns länkar till de dokument som man hänvisar till i artikeln
               KARL-rapporten
               MUKS
               TAGE
               KI 90
               En lönsam investering
               För patientens bästa
               Universitetssjuhusen och de nya ekonomiska styrsystemen

               Universitetssjukhusens roll och ställning
               Synen på universitetssjukhusen

Några FoUU-händelser 1:a Årtiondet 2000. Sten Lindahl
FoU på Karolinska Universitetssjukhuset 2012-2019. Jan-Inge Henter

Övergripande historia och litteratur

Anestesiologi, viktiga vägval
Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin
Endokrinologföreningens 60-årskrönika
Karolinska Sjukhuset 1940-1990. En minnesbok
Kunskapens Sjukhus. En kort introduktion 1990
Milstolpar i KS historia. Jan Lindsten
Kulturhistorisk utredning KS_2004
KS blir ett Stockholmsjukhus. Sven-Eric Bergman. 
Landstinget tar över KS. Ulf Lagerström
Litteratur om Karolinska sjukhuset. Gunilla Bolinder
Radiumhemmet 100 år
Thoraxkirurgiboken 1957 – 1979
Vägvisare inom KS 1945

Boken kommer 12 april

Bemärkta personer

Clarence Blomquist – medicinetikens pionjär i Sverige
Clarence Crafoord. Professor och pionjär inom thoraxkirurgin.
Nanna Svartz, professor i medicin. Kort artikel. 
Nanna Svartz, professor i medicin. Minnesskrift 56 sidor.
Nanna Svartz’ samlade skrifter och kort biografi

 

 

 

Konst

KONSTEN PÅ KS 1. Inledning.
KONSTEN PÅ KS 2. Varumärke som konst
KONSTEN PÅ KS 3. KSs ursprungliga emblem
KONSTEN PÅ KS 4. Några minnesvärda statyer
KONSTEN PÅ KS 5. Porträtt
KONSTEN PÅ KS 6. Två vävnader
KONSTEN PÅ KAROLINSKA. Claes Caldenby
Tre konststrider på Karolinska. Magnus Lind
Gösta Forssell, porträtterad många gånger. Håkan Eriksson & al
Vetenskapens träd, Klicka här! 

Weisstavlan med namn och text

KLICKA PÅ BILDEN